Velkommen til NunaFonden

Vedhæftning af filer på online ansøgningsmodulet

Bemærk at det kun er muligt at vedhæfte pdf-filer på online ansøgningsmodulet.
.

Vær opmærksom på ansøgningsfrister

Bemærk fondens ansøgningsfrister, som man bør tage hensyn til ved ansøgning.
.

Kort om NunaFonden

NunaFondens hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at virke til gavn for velgørende formål i Grønland.

Der kan ansøges hele året. Ansøgningsfrister og ansøgningsskema word og ansøgningsskema pdf kan findes på fondens hjemmeside, hvor der også er mulighed for at udfylde og indsende ansøgningsskema online.

NunaFondens bestyrelse vurderer indkomne ansøgninger efter de fastlagte ansøgningsfrister, og giver herefter afslag eller tilsagn. Fondens bestyrelse giver også bevillinger på eget initiativ. Der ydes eksempelvis tilskud til humanitære, sociale, sund-hedsmæssige, kulturelle og idrætsrelaterede formål efter bestyrelsens frie skøn. Ved bevillinger følger der normalt krav om rapportering med tidsfrist med.

Herudover yder NunaFonden tilskud til personer til udførelse af særlige projekter indenfor førnævnte formål. Også i disse tilfælde følger et krav om rapportering.

Tilskud til folkeskoleelevers studieture, udvekslingsophold og sprogophold for børn og unge under 18 år er standardiserede, hvad behandling og tilskudsstørrelse angår.

Der ydes ikke støtte til formål, som går til at dække enkeltpersoners behov, enkeltpersoners uddannelsesforløb, foreningers drift og anlæg, institutioners drift og anlæg og offentlige institutioners drift og anlæg, og bygge- og anlægsprojekter. Nuna-Fonden støtter heller ikke deciderede erhvervsprojekter eller projekter med religiøse eller politiske indhold eller formål.

Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende alle sine indtægter, kan det overskydende beløb overføres til det følgende regnskabsår.

visioner og håb – prøv os med en ansøgning