Ansøgningsfrister på ansøgninger på eller over 100.000,- kr.

For ansøgning på eller over
100.000,- kr. gælder følgende ansøgningsfrister
¤
Ansøgninger modtaget i perioderne *:
¤
fra september til november modtager endelig svar den sidste arbejdsdag i januar
projekt må tidligst påbegyndes eller iværksættes o1. februar
¤
fra december til marts modtager endelig svar den sidste arbejdsdag i maj
projekt må tidligst påbegyndes eller iværksættes o1. juni
¤
fra april til august modtager endelig svar den sidste arbejdsdag i september
projekt må tidligst påbegyndes eller iværksættes o1. oktober
¤
* Man kan ansøge tidligere, men ikke så meget tidligere,
   så man binder tilskudsmidler inaktive længe.
   Fondens tilskudsmidler skulle gerne være ude at arbejde.
¤
Alle ansøgere, hvor ansøgers projekt ikke opfylder
ovenstående, modtager et administrativt afslag.