Rapporteringsgraden er bedre

Status på rapporteringer pr. 10. februar 2023

I alle bevillinger er der blandt andet et krav om en tidsfristet rapportering om hvordan og hvorledes bevillingsmidlerne er blevet anvendt. Vi har nu en:

. . . . modtagelsesgrad på 84,49%

– endnu ikke godt nok – selvom der er tale om en forbedring på modtagelsesgraden.

Rapportering var på 54,34% den 25. maj 2022.

Rapportering var på 50,32% den o9. august 2017.

Rapporteringen var på 46,41% den 20. oktober 2015.

Der er et stort behov for at bevillingsmodtagere gør noget ved det, da det er meget vanskeligt, for ikke at sige noget nær umuligt, at give tilskud til dem, som tidligere har modtaget tilskud, men som ikke har indsendt rapport.

Det er vores håb, at vi i nærmeste fremtid modtager en masse rapporteringer. Ved indsendelse af en rapportering skal man huske at angive et ansøgningsnummer.

Vi gentager – såfremt vi modtager en ansøgning fra én som ikke har indsendt en rapport på en tidligere bevilling, da vil det være ret svært at kunne give en bevilling igen.

Såfremt du tidligere har modtaget en bevilling bør du inden længe indsende en rapport.