Vores kvittering for modtagelse af din ansøgning

Så hurtigt det kan lade sig gøre efter at have modtaget din ansøgning, sender vi dig en kvittering for modtagelse af ansøgningen. I visse perioder kan der på grund af arbejdsbyrder gå en række arbejdsdage inden kvittering udsendes. I kvitteringen fremgår enten:

  • en regulær bekræftelse for modtagelsen, og information om hvornår ansøgningen kan behandles
  • beskrivelse hvilke dokumentationer vi mangler
  • hvilket ansøgningsnummer din ansøgning har fået og du bedes bemærke, at vi ikke sender rykkere for udeblevne yderligere dokumentationer.

Hvis du ikke modtager vores kvittering for modtagelse af din ansøgning, bedes du rette henvendelse til os, se under Kontakt os.

Husk at meddele eventuelle adresse- eller postadresseændringer, og eventuelle ændringer på e-mail adresse.