Filmproduktion & dokumentarproduktion & podcastproduktion

Udover et udfyldt ansøgningsskema har vi som minimum brug for disse i forbindelse med dokumentar eller filmprojekter:

  • konceptet for projektemnet (dokumentaren eller filmen)
  • ideoplæg
  • synopsis
  • manuskript eller oplæg til manuskript
  • produktionsplanlægning, herunder en tidsplan
  • et fyldestgørende budget, det er ikke nok at liste udgifterne op alene
  • et konkret ansøgt beløb til dette projekt, og forventet behov for tilskud senere  filmproduktion produktion af film