Om næste bevillingsrunde under kr. 100.000,- kr.

Næste bevillingsrunde på
ansøgninger på under 100.000,- kr.

Svar på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i april 2024 tager bestyrelsen stilling til ultimo maj 2024, og den tids bevillinger offentliggøres senest, den 31. maj 2024 kl. 12:00.

Alle endelige besvarelser på ansøgninger modtaget som nævnt ovenfor bliver sendt vedhæftet en e-mail (hvad der også gælder for afslag), dem som har indgivet ansøgning pr. brev sender vi svar pr. brev på dagen som nævnt ovenfor.