Vejledning til ansøgning

Hvis du bruger vores ansøgningsskema, samme skema i flere versioner, så har vi en god chance for at få alle de informationer vi har brug for at kunne behandle din ansøgning.

Ansøgninger til fonden skal som minimum indeholde oplysninger:

 1. ansøgers navn, adresse, telefon, e-mail m.v.
 2. titel på projektet / arrangementet der søges til
 3. formål / beskrivelse af projektet / arrangementet, bilag kan vedlægges
 4. tid og sted for gennemførelse af projektet
 5. komplet specificeret budget i balance, hvor indtægter og udgifter indgår detaljeret (ikke bare en liste over udgifter) skal medsendes
 6. detaljeret budget med samtlige indtægter og udgifter anført, inklusive oplysninger om et ansøgt beløb, egen og evt. andre deltageres andel, andre tilskud, og oplysninger om man har søgt tilskud hos andre med angivelse af hvor meget man har søgt
 7. oplysning om ansøgeren tidligere har modtaget støtte fra fonden, i så fald hvornår
 8. brug vores ansøgningsskema, så har vi alle nødvendige oplysninger for at kunne behandle din ansøgning

Der ydes ikke støtte til projekter, der er igangsat eller afviklet før deadline til det møde, hvor en ansøgning behandles.

Fondens ansøgningsblanketter, kan benyttes, da det fremmer ekspeditionen, og bemærk, at budget skal medfølge. Ansøgninger uden eller med mangelfuld budget behandles ikke.

Ansøgninger kan fremsendes pr.:

 • e-mail på: nuna@fonden.gl
 • post til:
  NunaFonden
  Postboks 614
  3900 Nuuk
 • ring til administrator på 550777