Udgivelse af bøger

Gældende for perioden o1. juni 2023 til 31. maj 2024:

NunaFonden giver kun et mindre tilskud til mangfoldiggørelsen
(trykning og / eller udgivelse som en e-bog) af bøger på grønlandsk.
I perioden fra o1. juni 2022 til 31. maj 2023 kan vi til en bog skrevet
på grønlandsk give tilskud til trykning på 5.000,00 kroner.
For udgivelse af en bog på grønlandsk som udgives som en e-bog
kan vi give 1.000,00 kr. i tilskud.

Ved ansøgning om tilskud til mangfoldiggørelse af en bog skal en
aftale om udgivelse mellem forfatter og forlag medsendes, og dertil
skal et fyldestgørende budget for mangfoldiggørelse bilægges.

Enhver anden form for tilblivelsen af en bog, herunder skrivning,
anden form for bearbejdelse, layout, oversættelse eller lignende
giver fonden ikke tilskud til.

oversættelse oversat