Udgivelse af bøger

NunaFonden giver kun et mindre tilskud til mangfoldiggørelsen
(trykning og / eller udgivelse som en e-bog) af bøger på grønlandsk.

Ved ansøgning om tilskud til mangfoldiggørelse af en bog skal en
aftale om udgivelse mellem forfatter og forlag medsendes, og dertil
skal et fyldestgørende budget for mangfoldiggørelse bilægges.

Enhver anden form for tilblivelsen af en bog, herunder skrivning,
anden form for bearbejdelse, layout, oversættelse eller lignende
giver fonden ikke tilskud til.

oversættelse oversat