Tulliusunik akuersisoqarnissaa qinnuteqaatinut 100.000,- kr-niniit qummut

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu
aningaasartallit tulliusunut akuersissutit nittarneqarnissaat

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunersunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut 2024-mi aprilimiit 2024-mi augustimut tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqassapput, 30. september 2024.

Qinnuteqaatinullu 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu aningaasartalinnut qulaani taaneqartutut tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik kingusinnerpaamik ulloq qulaani nassiunneqassapput (itigartitsissullu nassiunneqassallutittaaq), qinnuteqaatit allakkatigoorsimasut allakkatigut qulaani ulloq taaneqartumi nassinneqassallutik.