Tulliusunik akuersisoqarnissaa qinnuteqaatinut 100.000,- kr-niniit qummut

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu
aningaasartallit tulliusunut akuersissutit nittarneqarnissaat

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunersunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut 2021-mi septemberimiit 2021-mi novemberimut tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqassapput sisamanngorneq, 31. januar 2022.

Qinnuteqaatinullu 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu aningaasartalinnut 2021-mi septemberimiit 2021-mi novemberimut tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik kingusinnerpaamik ulloq taanna nassiunneqassapput (itigartitsissullu nassiunneqassallutittaaq), qinnuteqaatit allakkatigoorsimasut allakkatigut akineqassallutik.