Tulliusunik akuersisoqarnissaa qinnuteqaatinut 100.000,- kr-niniit qummut

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu
aningaasartallit tulliusunut akuersissutit nittarneqarnissaat

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunersunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut 2023-mi septemberimiit 2023-mi novemberimut tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqassapput pingasunngorneq, 31. januar 2024.

Qinnuteqaatinullu 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu aningaasartalinnut 2023-mi septemberimiit 2023-mi novemberimut tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik kingusinnerpaamik ulloq qulaani nassiunneqassapput (itigartitsissullu nassiunneqassallutittaaq), qinnuteqaatit allakkatigoorsimasut allakkatigut akineqassallutik.