Tulliusunik akuersisoqarnissaa qinnuteqaatinut 100.000,- kr-niniit qummut

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu
aningaasartallit tulliusunut akuersissutit nittarneqarnissaat

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunersunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut 2023-mi aprilimiit 2023-mi augustimut tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqassapput tallimanngorneq, 29. september 2023.

Qinnuteqaatinullu 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu aningaasartalinnut 2023-mi aprilimiit 2023-mi augustimut tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik kingusinnerpaamik ulloq qulaani nassiunneqassapput (itigartitsissullu nassiunneqassallutittaaq), qinnuteqaatit allakkatigoorsimasut allakkatigut akineqassallutik.