Tulliusunik akuersisoqarnissaa 100.000,- kr-ninit minnerusunut

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr.
ataallugit annertussusilinnut
akuersissutit kingulliit
nittarneqarput 31. august 2018

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr. ataallugit annertussusilinnut akuersissutit kingulliit nittarneqarput 31. august 2018, qinnuteqaatinullu majimi, junimi aamma julimi tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik ulloq taanna nassiunneqarput (itigartitsissullu nassiunneqarlutittaaq), qinnuteqaatit mail-ikkoorsimanngitsut allakkatigut akineqarlutik. Qinnuteqaatinut 100.000,- kr. ataallugit annertussusilinnut majimi, junimi aamma julimi tigusimasatsinnut akuersissutit immikkoortillugit nittarneqarput aammattaaq 2018 tamaat imaluunniit ukiuni tulliuttuni akuersissutit allattorsimaffianni ilaallutik imaluunniit ukiuni pineqartuni ersillutik.

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr.
ataallugit annertussusilinnut
tulliusumik akuersissuteqarnissaq

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr. ataallugit annertussusilinnut augustimi tigusimasatsinnut siulersuisut isummereersimassapput 2018-mi septemberip naanerani, akuersissutillu kingusinnerpaamik nittarneqassapput, 28. september 2018 nal. 12:00.