Gældende ansøgningsfrister

For ansøgninger på under 100.000,- kr.
gælder følgende ansøgningsfrister

.
På ansøgninger, hvor der søges om tilskud på under 100.000,- kroner.

De nye ansøgningsfrister trådte i kraft 23. oktober 2017

Ansøgninger modtaget:

 • i januar         får endelig svar sidst     i februar
 • i februar       får endelig svar sidst     i marts
 • i marts          får endelig svar sidst     i april
 • i april            får endelig svar sidst     i maj
 • i maj             får endelig svar sidst     i august
  ………………..(p. g. a. sommerferie)
 • i juni             får endelig svar sidst     i august
  ………………..(p. g. a. sommerferie)
 • i juli              får endelig svar sidst     i august
 • i august         får endelig svar sidst     i september
 • i september  får endelig svar sidst     i oktober
 • i oktober       får endelig svar sidst     i november
 • i november   får endelig svar sidst     senest 10. januar
 • i december   får endelig svar sidst     i januar

Der ydes ikke støtte projekter, der er igangsat eller afviklet til det møde, hvor ansøgningen behandles.

For eksempel hvis du søger i september, så vil bestyrelsen give dig et endeligt svar den sidste hverdag i oktober. Vær opmærksom på, at der gælder andre fristforhold i sommerperioden.

Bevillinger offentliggøres på hjemmesiden senest den sidste arbejdsdag i måneden, gælder dog ikke ansøgninger modtaget i november.

For ansøgninger til AFS, ophold i udlandet for at lære sprog af minimum et halvt år varighed og studierejser for folkeskoleelever, elever på skoler for handikappede, gælder andre frister

For ansøgninger på og over 100.000,- kr.
gælder følgende ansøgningsfrister

.
På ansøgninger, hvor der søges om tilskud på og over 100.000,- kroner.

De nye ansøgningsfrister trådte i kraft 23. oktober 2017

Ansøgninger modtaget:

 • fra september til november     får svar i     ultimo januar
 • fra december til april               får svar i     ultimo juni
 • fra maj til august                   får svar i     ultimo september

Der ydes ikke støtte projekter, der er igangsat eller afviklet til det møde, hvor ansøgningen behandles.