Tulliusunik akuersisoqarnissaa 100.000,- kr-ninit annerusunut

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut
annertuserusunillu aningaasartalinnut
akuersissutit kingulliit
nittarneqarput 31. januar 2018

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunersusunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut novemberi ilanngullugu tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqarput 31. januar 2018, qinnuteqaatinullu novemberimi ilanngullugu tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik ulloq taanna nassiunneqarput (itigartitsissullu nassiunneqarlutittaaq), qinnuteqaatit mail-ikkoorsimanngitsut allakkatigut akineqassallutik.

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut
annertunerusunillu aningaasartalinnut
tulliusumik akuersissuteqarnissaq

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunerusunillu aningaasartallit april 2018 tikillugu tigusimasatsinnut siulersuisut isummereersimassapput 2018-mi junip naanerani, akuersissutillu kingusinnerpaamik nittarneqassapput, 29. juni 2018 nal. 12:00.