Tulliusunik akuersisoqarnissaa 100.000,- kr-ninit annerusunut

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunerusunit aningaa-
sar
tallit tulliusunut akuersissutit nittarneqassapput 31. januar 2020

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunersusunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut 2019-mi septembermiit novemberimut tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqassapput 31. januar 2020, qinnuteqaatinullu 2019-mi septemberimiit novemberimut tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik kingusinnerpaamik ulloq taanna nassiunneqassapput (itigartitsissullu nassiunneqassallutittaaq), qinnuteqaatit allakkatigoorsimasut allakkatigut akineqassallutik.

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunerusunullu 2019-mi septemberimiit novemberimut tigusimasavut immikkut ersitsinneqassaput, kisianni aamma ukiunut tunngaviminnut ataatsimut ersitsitsinermi ersissallutik.