Tulliusunik akuersisoqarnissaa 100.000,- kr-ninit annerusunut

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunerusunit aningaa-
sar
tallit tulliusunut akuersissutit nittarneqassapput 29. maj 2020

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunersusunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut 2019-mi decembermiit 2020-mi martsimut tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqassapput 29. maj 2020.

Qinnuteqaatinullu 2019-mi decemberimiit 2020-mi martsimut tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik kingusinnerpaamik ulloq taanna nassiunneqassapput (itigartitsissullu nassiunneqassallutittaaq), qinnuteqaatit allakkatigoorsimasut allakkatigut akineqassallutik.