Tulliusunik akuersisoqarnissaa 100.000,- kr-ninit annerusunut

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut
annertuserusunillu aningaasartalinnut
akuersissutit kingulliit
nittarneqarput 18. januar 2018

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunersusunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut septemberimiit novemberi ilanngullugu tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqarput 18. januar 2019, qinnuteqaatinullu septemberimiit novemberi ilanngullugu tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik ulloq taanna sioqqullugu nassiunneqarput (itigartitsissullu nassiunneqarlutittaaq), qinnuteqaatit mail-ikkoorsimanngitsut allakkatigut akineqassallutik.

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut
annertunerusunillu aningaasartalinnut
tulliusumik akuersissuteqarnissaq

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunerusunillu aningaasartallit decemberimiit martsimut tigusimasatsinnut siulersuisut isummereersimassapput 2019-mi majip naanerani, akuersissutillu kingusinnerpaamik nittarneqassapput, 31. maj 2019 nal. 12:00.