Om næste bevillingsrunde på eller over kr. 100.000,- kr.

Bevillinger på ansøgninger på og
over 100.000,-kr. offentliggjort
31. januar 2018

Bevillinger på ansøgninger på og over 100.000,- kr. modtaget til og med november 2017 offentliggjort 31. januar 2018, og alle endelige besvarelser på ansøgninger modtaget til og med november blev sendt vedhæftet en e-mail (det gjaldt også afslagene), dem som har indgivet ansøgning pr. brev modtager svar pr. brev. Bevillinger på ansøgninger på og over 100.000,- kr. modtaget til og med november er opgjort separat, men indgår også i opgørelsen på bevillinger for hele 2017 eller i respektive år.

Næste bevillingsrunde på
ansøgninger på og over
100.000,- kr.

Svar på ansøgninger på og over 100.000,- kr. modtaget til og med april 2018 tager bestyrelsen stilling til ultimo juni 2018, og den tids bevillinger offentliggøres senest, den 29. juni 2018 kl. 12:00.