Om næste bevillingsrunde på eller over kr. 100.000,- kr.

Bevillinger på ansøgninger på og
over 100.000,-kr. offentliggjort
18. januar 2019

Bevillinger på ansøgninger på og over 100.000,- kr. modtaget fra september til november 2018 offentliggjort 18. januar 2019, og alle endelige besvarelser på ansøgninger modtaget fra september til november blev sendt tidligere vedhæftet en e-mail (det gjaldt også afslagene), dem som har indgivet ansøgning pr. brev modtager svar pr. brev. Bevillinger på ansøgninger på og over 100.000,- kr. modtaget til og med november er opgjort separat, men indgår også i opgørelsen på bevillinger for hele 2018 eller i respektive år.

Næste bevillingsrunde på
ansøgninger på og over
100.000,- kr.

Svar på ansøgninger på og over 100.000,- kr. modtaget fra december 2018 til marts 2019 tager bestyrelsen stilling til ultimo maj 2019, og den tids bevillinger offentliggøres senest, den 31. maj 2019 kl. 12:00.