Tulliusunik akuersisoqarnissaa qinnuteqaatinut 100.000,- kr-niniit qummut

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu
aningaasartallit tulliusunut akuersissutit nittarneqarnissaat

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunersunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut 2020-mi septemberimiit 2020-mi novemberimut tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqassapput 29. januar 2021.

Qinnuteqaatinullu 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu aningaasartalinnut 2020-mi septemberimiit 2020-mi novemberimut tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik kingusinnerpaamik ulloq taanna nassiunneqassapput (itigartitsissullu nassiunneqassallutittaaq), qinnuteqaatit allakkatigoorsimasut allakkatigut akineqassallutik.