Tulliusunik akuersisoqarnissaa 100.000,- kr-ninit annerusunut

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut
annertuserusunillu aningaasartalinnut
akuersissutit kingulliit
nittarneqarput 31. maj 2019

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunersusunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut december 2018-miit marts 2019 ilanngullugu tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqarput 31. maj 2019, qinnuteqaatinullu decemberimiit marts ilanngullugu tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik ulloq taanna sioqqullugu nassiunneqarput (itigartitsissullu nassiunneqarlutittaaq), qinnuteqaatit mail-ikkoorsimanngitsut allakkatigut akineqassallutik.

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut
annertunerusunillu aningaasartalinnut
tulliusumik akuersissuteqarnissaq

Qinnuteqaatinut 100.000,- kr-ninut annertunerusunillu aningaasartallit septemberimiit novemberimut tigusimasatsinnut siulersuisut isummereersimassapput 2020-mi januarip naanerani, akuersissutillu kingusinnerpaamik nittarneqassapput, 31. januar 2020 nal. 12:00.