Tulliusunik akuersisoqarnissaa qinnuteqaatinut 100.000,- kr-niniit qummut

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunerusunillu aningaa-
sar
tallit tulliusunut akuersissutit nittarneqassapput 30. september 2020

Qinnuteqaatinut 100.000,- koruuniniit annertunersusunillu aningaasartalinnut akuersissutit qinnuteqaatinut 2020-mi aprilimiit 2020-mi augustimut tigusimasatsinnut tunngasut nittarneqassapput 30. september 2020.

Qinnuteqaatinullu 2020-mi aprilimiit 2020-mi augustimut tigusimasatsinnut inaarinnissumik akissutit tamarmik mail-ikkoortumik kingusinnerpaamik ulloq taanna nassiunneqassapput (itigartitsissullu nassiunneqassallutittaaq), qinnuteqaatit allakkatigoor-simasut allakkatigut akineqassallutik.