Om næste bevillingsrunde under kr. 100.000,- kr.

Bevillinger på ansøgninger på
under 100.000,-kr. offentliggjort
31. august 2018

Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. blev offentliggjort 31. august 2018, og alle endelige besvarelser på ansøgninger modtaget i maj, juni og juli blev sendt vedhæftet en e-mail (det gjaldt også afslagene), dem som har indgivet ansøgning pr. brev modtager svar pr. brev. Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i maj, juni og juli er opgjort separat, men indgår også i opgørelsen på bevillinger for hele 2018 eller i respektive år.

Næste bevillingsrunde på
ansøgninger på under
100.000,- kr.

Svar på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i august tager bestyrelsen stilling til ultimo september 2018, og den tids bevillinger offentliggøres senest, den 28. september 2018 kl. 12:00.