Om næste bevillingsrunde under kr. 100.000,- kr.

Bevillinger på ansøgninger på
under 100.000,-kr. vedrørende
2018 offentliggjort 10. januar 2019

Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. blev offentliggjort 10. januar 2019, og alle endelige besvarelser på ansøgninger modtaget i november blev sendt vedhæftet en e-mail (det gjaldt også afslagene), dem som har indgivet ansøgning pr. brev modtager svar pr. brev. Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i november er opgjort separat, men indgår også i opgørelsen på bevillinger for hele 2018 eller i respektive år.

Næste bevillingsrunde på
ansøgninger på under
100.000,- kr.

Svar på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i december tager bestyrelsen stilling til ultimo januar 2019, og den tids bevillinger offentliggøres senest, den 31. januar 2019 kl. 12:00.