Om næste bevillingsrunde under kr. 100.000,- kr.

Bevillinger på ansøgninger på
under 100.000,-kr. vedrørende
2019 offentliggjort 27. september 2019

Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. blev offentliggjort 27. september 2019, og alle endelige besvarelser på ansøgninger modtaget i august blev sendt vedhæftet en e-mail (det gjaldt også afslagene), dem som har indgivet ansøgning pr. brev modtager svar pr. brev. Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i august er opgjort separat, men indgår også i opgørelsen på bevillinger for hele 2019 eller i respektive år.

Næste bevillingsrunde på
ansøgninger på under
100.000,- kr.

Svar på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i september tager bestyrelsen stilling til ultimo oktober 2019, og den tids bevillinger offentliggøres senest, den 31. oktober 2019 kl. 12:00.