Om næste bevillingsrunde under kr. 100.000,- kr.

Bevillinger på ansøgninger på
under 100.000,-kr. vedrørende
2019 offentliggjort 29. marts 2019

Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. blev offentliggjort 29. marts 2019, og alle endelige besvarelser på ansøgninger modtaget i februar blev sendt vedhæftet en e-mail (det gjaldt også afslagene), dem som har indgivet ansøgning pr. brev modtager svar pr. brev. Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i februar er opgjort separat, men indgår også i opgørelsen på bevillinger for hele 2019 eller i respektive år.

Næste bevillingsrunde på
ansøgninger på under
100.000,- kr.

Svar på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i marts tager bestyrelsen stilling til ultimo april 2019, og den tids bevillinger offentliggøres senest, den 30. april 2019 kl. 12:00.