Om næste bevillingsrunde under kr. 100.000,- kr.

Bevillinger på ansøgninger på
under 100.000,-kr. offentliggjort
31. oktober 2018

Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. blev offentliggjort 31. oktober 2018, og alle endelige besvarelser på ansøgninger modtaget i september blev sendt vedhæftet en e-mail (det gjaldt også afslagene), dem som har indgivet ansøgning pr. brev modtager svar pr. brev. Bevillinger på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i september er opgjort separat, men indgår også i opgørelsen på bevillinger for hele 2018 eller i respektive år.

Næste bevillingsrunde på
ansøgninger på under
100.000,- kr.

Svar på ansøgninger på under 100.000,- kr. modtaget i oktober tager bestyrelsen stilling til ultimo november 2018, og den tids bevillinger offentliggøres senest, den 30. november 2018 kl. 12:00.