Ilinniarnertuunngorniat soraarummeernissat

GUX Aasiaat, soraarummiissapput 29. juni 2016
NunaFonden sinnerlugu Hans Aronsen peqataasoqassaaq.

GUX Sisimiut, soraarummiissapput 28. juni 2016
NunaFonden-imiit Steffen Petrussen peqataassaaq.

GUX Nuuk, soraarummiissapput 23. juni 2016
NunaFonden-imiit Steen Lynge peqataassaaq.

GUX Qaqortoq, soraarummiissapput o1. juli 2016
NunaFonden-imiit Vivian Motzfeldt peqataassaaq.