Udvekslingsophold, sprogophold & studieture

Udvekslingsophold

standardophold 1 år – een gang
på ansøgningstidspunktet skal man være godkendt endeligt som udvekslingsstudent
på afrejsetidspunktet må man ikke være fyldt 18 år, og såfremt man har en
bekræftelse kan man søge, desuden skal udvekslingsstudenten have tegnet
sundhedsforsikringer m.m..

Der kan tidligst søges 2 måneder før afrejsetidspunktet til opholdslandet.

I en tid, hvor der er rejsebegræsninger her i landet og i andre lande kan vi indtil
videre ikke give tilskud til udvekslingsophold, fra nu (15. juni 2020) er der
åbent for Norge, Tyskland og Island. Hvad angår andre lande melder den
danske regering ud først den 31. august 2020.

Endelig skal ansøger have tilknytning til Grønland.

Da NunaFonden i 2020 ikke har indtægter kan vi på ansøgninger, som opfylder
krav til tilskud ændrer vi på vores tilskud gældende fra marts 2020. Vi kan give
6.000,00 kroner til et udvekslingsophold, een gang.

Sprogophold, sprogrejse

minimum 6 måneder i et andet land – een gang
på ansøgningstidspunktet skal man være godkendt endeligt som udvekslingsstudent
på afrejsetidspunktet må man ikke være fyldt 18 år.

Der kan tidligst søges 2 måneder før afrejsetidspunktet til opholdslandet.

I en tid, hvor der er rejsebegræsninger her i landet og i andre lande kan vi indtil
videre ikke give tilskud til sprogophold, fra nu (15. juni 2020) er der åbent for
Norge, Tyskland og Island. Hvad angår andre lande melder den danske regering
ud først den 31. august 2020.

Endelig skal ansøger have tilknytning til Grønland.

Da NunaFonden i 2020 ikke har indtægter kan vi på ansøgninger, som opfylder
krav til tilskud ændrer vi på vores tilskud gældende fra marts 2020. Vi kan give
4.000,00 kroner til et sprogrejseophold, een gang.

Studieture – studierejser

kun for folkeskoleelever, normalt 9. klasser og andre klasser + skoler for
handikappede – een gang (kun antal elever får tilskud)   (studietur)

I en tid, hvor der er rejsebegræsninger her i landet og i andre lande kan vi indtil
videre ikke give tilskud til studieture, fra nu (15. juni 2020) er der åbent for
Norge, Tyskland og Island. Hvad angår andre lande melder den danske regering
ud først den 31. august 2020.

Da NunaFonden i 2020 ikke har indtægter ændrer vi vores
tilskud til dem som opfylder kravene med virkning fra marts 2020.

Vores tilskud pr. folkeskoleelev fremgår nedenfor.

Særlige frister på standardsager:
Ansøgninger om tilskud til udvekslingsophold, sprogophold af minimum 6 måneders varighed i udlandet, og folkeskoleelevers studietur behandles løbende.

Se i øvrigt under vejledning til ansøgning ovenfor eller nedenfor eller under siden ansøg midler.

Der ydes ikke støtte til efterskole- eller højskoleophold.

NunaFonden har følgende standard bevillinger:

AFS (udvekslingsophold)
udvekslingsophold kr.

6.000,00

minimum et halvt års ophold
på sprogophold kr.

4.000,00

Studieture
gælder kun for folkeskoleelever
fra 10. marts 2014
gældende for disse byer –
Ilulissat, Sisimiut, Nuuk & Qaqortoq
pr. folkeskoleelev: kr.

500,00

gældende for disse byer –
Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq,
Qeqertarsuaq, Qasigiannguit,
Aasiaat, Maniitsoq, Paamiut,
Narsaq, Nanortalik & Tasiilaq
pr. folkeskoleelev: kr.

1.000,00

bygder & Ittoqqortoormiit
gælder alle bygder & Ittoqqortoormiit
pr. folkeskoleelev: kr.

1.500,00

gældende for –
handikapfolkeskoler
pr. folkeskoleelev: kr.

1.750,00

Studierejser i egen regionsområde vurderes individuelt, og eventuel støtte kan være mindre end standardbevillingen.