Institutioner

Katuaq

NunaFonden er blandt de hovedsponsorer ved etableringen af Katuaq, og indtil finanskrisen indtraf, har fonden haft en tre årig tilskudsgiver aftale, som Katuaq kunne anvende til kulturelle projekter. Den nu tidligere tre årige aftale om tilskud var på 200.000,00 kroner om året.

Efter finanskrisen giver fonden tilskud til kulturprojekter på 400.000,00 kroner om året, som bliver taget til vurdering hvert år. De 400.000,00 kroner består af 200.000,00 kroner til Katuaqs virke som et kommunalt kulturcenter, og de andre 200.000,00 kroner til Katuaqs virke som koordinerende instans på tvær kommunale projekter. Tilskuddet må ikke anvendes til drift.

Katuaq bliver på dén måde fri for at skulle søge til mange små og mellemstore projekter, men til gengæld holder fonden orienteret ved afrapportering om hvad tilskuddet er blevet brugt til.

Taseralik

NunaFonden har i 2008 bevilget 600.000,00 kroner til anskaffelsen af et filmforevisningsapparat til kulturhuset Taseralik i Sisimiut.

Indtil finanskrisen indtraf, havde fonden en treårig aftale om at give tilskud til kulturelle projekter.

Efter finanskrisen giver fonden tilskud til kulturprojekter på 200.000,00 kroner om året, som bliver taget til vurdering hvert år. Tilskuddet gives til Taseraliks virke som et kommunalt kulturcenter. Tilskuddet må ikke anvendes til drift.

Taseralik bliver på dén måde fri for at skulle søge til mange små og mellemstore projekter, men til gengæld holder fonden orienteret ved afrapportering om hvad tilskuddet er blevet brugt til.

Sermermiut

Indtil finanskrisen indtraf, havde fonden en treårig aftale om at give tilskud på 100.000,00 kroner hvert år til kulturelle projekter.

Efter finanskrisen giver fonden tilskud til kulturprojekter på 200.000,00 kroner om året, som bliver taget til vurdering hvert år. Tilskuddet gives til Sermermiuts virke som et kommunalt kulturcenter. Tilskuddet må ikke anvendes til drift.

Sermermiut bliver på dén måde fri for at skulle søge til mange små og mellemstore projekter, men til gengæld holder fonden orienteret ved afrapportering om hvad tilskuddet er blevet brugt til.

Puilasoq

Puilasoq får normalt et tilskud på 200.000,00 kroner om året, men i en længere periode har Puilasoq været ude af drift på grund af problemer med skimmelsvamp. Skal i 2016 holde delvist åbent mod dispensation, og i den forbindelse får Puilasoq et tilskud til kulturprojekter på 40.000,00 svarende til den korte periode, hvor kultur- og medborgerhuset har åbent.

Puilasoq bliver på dén måde fri for at skulle søge til mange små og mellemstore projekter, men til gengæld holder fonden orienteret ved afrapportering om hvad tilskuddet er blevet brugt til. Tilskuddet må ikke anvendes til drift.