Idræt

Grønlands Idræts Forbund

Grønlands Idræts Forbund (i dagligt tale GIF) modtager et årligt tilskud på 300.000,00 kroner. Tilskuddet skal anvendes til forud definerede emner, og over en årlig rapportering informeres der om, til hvad og hvor tilskuddet er blevet anvendt til. Tilskuddet må ikke anvendes til forbundets daglige drift.