Ansøg midler – særlige vilkår

Ansøgninger som ikke indeholder angivelse af en adresse og/eller en postadresse postnr. og byangivelse ikke behandles.

Brug fondens ansøgningsskema, så har vi alle informationer for at kunne behandle din ansøgning.

Der gives alene tilskud til studieture for folkeskoleelever.

Der gives ikke støtte til efterskole- eller højskoleophold eller idrætshøjskoleophold.

Der gives ikke støtte til omkostninger på praktikophold.

Der gives ikke støtte til enkeltpersoners uddannelsesforløb.   (uddannelse)

Der gives ikke støtte til enkeltpersoners kurser eller kursusforløb.

Fondens tilskudsmidler er tiltænkt projekter, som gennemføres i Grønland.