Udvekslingsophold, sprogophold & studieture

Udvekslingsophold

standardophold 1 år – een gang
på ansøgningstidspunktet skal man være godkendt endeligt som udvekslingsstudent
på afrejsetidspunktet må man ikke være fyldt 18 år, og såfremt man har en endelig
godkendelse kan man søge, en godkendelse fra en lokalafdeling er ikke tilstrækkelig,
desuden skal udvekslingsstudenten have tegnet sundhedsforsikringer m.m.

Sprogophold, sprogrejse

minimum 6 måneder i et andet land – een gang
på ansøgningstidspunktet skal man være godkendt endeligt som udvekslingsstudent
på afrejsetidspunktet må man ikke være fyldt 18 år

Studieture – studierejser

kun for folkeskoleelever, normalt 9. klasser + skoler for handikappede – een gang
(kun antal elever får tilskud)

Særlige frister på standardsager:
Ansøgninger om tilskud til udvekslingsophold, sprogophold af minimum 6 måneders varighed i udlandet, og folkeskoleelevers studietur behandles løbende.

Se i øvrigt under vejledning til ansøgning ovenfor eller nedenfor eller under siden ansøg midler.

Der ydes ikke støtte til efterskole- eller højskoleophold.

NunaFonden har følgende standard bevillinger:

AFS (udvekslingsophold)
udvekslingsophold kr.

12.000,00

minimum et halvt års ophold
på sprogophold kr.

12.000,00

Studieture
gælder kun for folkeskoleelever
fra 10. marts 2014
gældende for disse byer –
Ilulissat, Sisimiut, Nuuk & Qaqortoq
pr. folkeskoleelev: kr.

1.250,00

gældende for disse byer –
Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq,
Qeqertarsuaq, Qasigiannguit,
Aasiaat, Maniitsoq, Paamiut,
Narsaq, Nanortalik & Tasiilaq
pr. folkeskoleelev: kr.

1.750,00

bygder & Ittoqqortoormiit
gælder alle bygder & Ittoqqortoormiit
pr. folkeskoleelev: kr.

2.500,00

gældende for –
handikapfolkeskoler
pr. folkeskoleelev: kr.

3.000,00

Studierejser i egen regionsområde vurderes individuelt, og eventuel støtte kan være mindre end standardbevillingen.