Gældende ansøgningsfrister

For ansøgninger på under 100.000,- kr.
gælder følgende ansøgningsfrister

.
På ansøgninger, hvor der søges om tilskud på under 100.000,- kroner.

De nye ansøgningsfrister trådte i kraft 23. oktober 2017

Ansøgninger modtaget:

 • i januar         får endelig svar sidst     i februar
 • i februar       får endelig svar sidst     i marts
 • i marts          får endelig svar sidst     i april
 • i april            får endelig svar sidst     i maj
 • i maj             får endelig svar sidst     i august
  ………………..(p. g. a. sommerferie)
 • i juni             får endelig svar sidst     i august
  ………………..(p. g. a. sommerferie)
 • i juli              får endelig svar sidst     i august
 • i august         får endelig svar sidst     i september
 • i september  får endelig svar sidst     i oktober
 • i oktober       får endelig svar sidst     i november
 • i november   får endelig svar sidst     senest 10. januar
 • i december   får endelig svar sidst     i januar

Der ydes ikke støtte projekter, der er igangsat eller afviklet til det møde, hvor ansøgningen behandles.

For eksempel hvis du søger i september, så vil bestyrelsen give dig et endeligt svar den sidste hverdag i oktober. Vær opmærksom på, at der gælder andre fristforhold i sommerperioden.

Bevillinger offentliggøres på hjemmesiden senest den sidste arbejdsdag i måneden, gælder dog ikke ansøgninger modtaget i november.

For ansøgninger til AFS, ophold i udlandet for at lære sprog af minimum et halvt år varighed og studierejser for folkeskoleelever, elever på skoler for handikappede, gælder andre frister

For ansøgninger på og over 100.000,- kr.
gælder følgende ansøgningsfrister

.
På ansøgninger, hvor der søges om tilskud på og over 100.000,- kroner.

De nye ansøgningsfrister trådte i kraft 23. oktober 2017

Ansøgninger modtaget:

 • fra september til november     får svar i     ultimo januar
 • fra december til april               får svar i     ultimo juni
 • fra maj til august                   får svar i     ultimo september

Der ydes ikke støtte projekter, der er igangsat eller afviklet til det møde, hvor ansøgningen behandles.

Vi bor her – velkommen

Vi står for tiden uden kontor, hvis du vil aflevere noget til administrator eller møde ham, så ring 00299 550777.

Rapporteringsgraden er bedre

Status på rapporteringer pr. o9. august 2017

I alle bevillinger er der blandt andet et krav om en tidsfristet rapportering om hvordan og hvorledes bevillingsmidlerne er blevet anvendt. Vi har den o9. august 2017 en:

. . . . modtagelsesgrad på 50,32%

– endnu ikke godt nok – selvom der er tale om en forbedring på modtagelsesgraden.

Rapporteringen var på 46,41% den 20. oktober 2015.

Der er et stort behov for at bevillingsmodtagere gør noget ved det, da det er meget vanskeligt, for ikke at sige noget nær umuligt, at give tilskud til dem, som tidligere har modtaget tilskud, men som ikke har indsendt rapport.

Det er vores håb, at vi i nærmeste fremtid modtager en masse rapporteringer. Ved indsendelse af en rapportering skal man huske at angive et ansøgningsnummer.

Vi gentager – såfremt vi modtager en ansøgning fra een som ikke har indsendt en rapport på en tidligere bevilling, da vil det være ret svært at kunne give en bevilling igen.

Såfremt du tidligere har modtaget en bevilling bør du inden længe indsende en rapport.

NunaFondens årsrapporter

Regnskab (årsrapport) for 2005 – 2006 – her
Regnskab (årsrapport) for 2006 – 2007 – her
Regnskab (årsrapport) for 2007 – 2008 – her
Regnskab (årsrapport) for 2008 – 2009 – her
Regnskab (årsrapport) for 2009 – 2010 – her
Regnskab (årsrapport) for 2010 – 2011 – her
Regnskab (årsrapport) for 2011 – 2012 – her
Regnskab (årsrapport) for 2012 – 2013 – her
Regnskab (årsrapport) for 2013 – 2014 – her
Regnskab (årsrapport) for 2014 – 2015 – her
Regnskab (årsrapport) for 2015 – 2016 – her
Regnskab (årsrapport) for 2016 – 2017 – her
Regnskab (årsrapport) for 2017 – 2018 – her
Regnskab (årsrapport) for 2018 – 2019 – her
Regnskab (årsrapport) for 2019 – 2020 – her

NunaFondens regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj.