Maanna pisut

Ilinniarnertuunngorniat soraarummernerisa nalaa

NunaFonden kingumut soraarummeernermi angusarissaarnerit aamma ilinniarnermillu paarinnilluarsimasut pisassaqartippai.

Ukiorpaalussuanngorput NunaFonden ilinniarnertuut soraarummeernerisa nalaani ulapputeqartarluni. 2011 ilanngullugu naliginnaasumik NunaFonden ilinniarnertuunngorniarlutik soraarummeersuni misilitsinnermi angusarinnerit pingasut pisassaqartippartai, imatut:

  • angusarinnerit pingajuat 3.000,00 koruunit
  • angusarinnerit aappaat 5.000,00 koruunit
  • angusarinnerpaamut 10.000,00 koruunit

angusarittullu assigeeqqinnaamik angusaqaraangata pissarsiassaq avinneqartarluni.

2012-miit aamma pissaqartinneqartarput ilinniarnertuunngorniat ilinniarnerminnik paarinninnikkut aamma suliaminnik piffissaq eqqorlugu tunniussinikkut maligassiuilluartut. Naliginnaasumik soorlu ukiuni pingasuni ilinniarnertuunngorniarnermi:

  • 0,00% fravær aamma 100,00% suliat piffissaq eqqorlugu tunniussisarneq
    naleqarluni 10.000,00 kroner

ilaatigulli 10.000,00 koruuninit annikinnerulaartunit pissarsisitsisarpugut, soorlu 0,0x% fraværeqartoqarpat aamma 99,9x% piffissaq eqqorlugu sulianik tunniussisoqarsimappat.

Pinnattunut tamanut atatillugu akileraarut NunaFonden-ip akilertarpaa, tassa soorlu Nunatta kujataani 10.000,00 koruuninnattoq akileraarut ilanngullugu (2014)-mi 17.854,00 koruuninit pinnappoq.